Usługi

2013-08-30

Rekrutacja jest jednym z zasadniczych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Naszym celem jest pozyskanie kandydatów o kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach osobowościowych najlepiej dopasowanych do potrzeb i struktury przedsiębiorstwa. Cel ten osiągamy bardziej lub mniej sformalizowanym działaniem wykorzystującym wiele metod, stosowanych w rekrutacji.

DIRECT SEARCH & EXECUTIVE SEARCH

Metoda bezpośredniego poszukiwania Kandydatów, która zakłada identyfikację i docieranie do osób o ściśle określonych kwalifikacjach, zdefiniowanych wspólnie z Klientem. Poszukiwania bezpośrednie Kandydatów, to metoda rekrutacji zapewniająca wysoki stopień efektywności pozyskiwania kandydatów, przydatna Klientom, którzy chcą obsadzić stanowisko wysokospecjalistyczne. Metody te pozwalają na dotarcie do kandydatów, którzy aktualnie nie poszukują pracy w sposób aktywny.

SEARCH & SELECTION

Metoda poszukiwań opartą o selekcję napływających aplikacji po emisji ogłoszenia z ofertą pracy w wybranym medium (prasa, internet) wspartych zazwyczaj przeglądem bazy danych kandydatów. Selekcja w oparciu o bazę danych oraz sieć kontaktów Best Headhunters. Na podstawie kryteriów zawartych w opisie stanowiska przystępujemy do poszukiwania i weryfikacji Kandydatów, którzy znajdują się w naszej bazie danych.

ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTER (AC/DC)

Assessment Center (centrum oceny, ośrodek oceny) - to wielowymiarowy proces oceny kompetencji kluczowych dla firmy (stanowiska pracy) dokonywany przez zespół asesorów, którego celem jest wyłonienie z pośród badanych osób najlepiej spełniających wybrane kryteria oceny (profil kompetencyjny). Wynik przedstawiony jest najczęściej w formie listy rankingowej prezentującej uzyskane przez ocenianych wyniki. Metoda może być stosowana przez firmę zarówno w odniesieniu do własnych pracowników (np. awans), jak i do kandydatów pozyskiwanych w procesach rekrutacyjnych.

Development Center (centrum rozwoju, ośrodek rozwoju)  - to wielowymiarowy proces oceny kompetencji kluczowych dla firmy (stanowiska pracy) dokonywany przez zespół asesorów, którego celem jest określenie mocnych i słabych stron badanych osób względem profilu kompetencyjnego oraz zaproponowania działań rozwojowych pozwalających na niwelowanie zdiagnozowanych deficytów kompetencyjnych. Wynik przedstawiony jest najczęściej w formie opisowej informacji zwrotnej dotyczącej wszystkich badanych kompetencji wraz ze wskazaniami rozwojowymi. Metodo stosowana jest przez firmy przy prowadzeniu analizy potencjału kadry kierowniczej lub pracowników. Wyniki stosowane są do analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenie ścieżek kariery i budowania kadry rezerwowej na kluczowe stanowiska.

COACHING

Proces w którym pracownik rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne sprzężenie zwrotne ze strony wyznaczonego coacha. Jest to proces mający pomóc ludziom w osiąganiu lepszych wyników  działań.

SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Celem podstawowym systemu szkoleń i rozwoju zawodowego jest pełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich umożliwiające połączenie potrzeb danej organizacji z celami zawodowymi i dążeniami do dalszego rozwoju zatrudnionych w niej pracowników. Poprzez kształcenie i rozwój personalny zazwyczaj rozumie się proces uzupełniania przez pracowników wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku oraz stworzenie możliwości dodatkowego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia lub zmiany organizacyjnej.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem